A felmérések diagramjainak értelmezése

Ezt a leírást célszerű kinyomtatni, hogy kéznél legyen a diagramok elemzésekor.

A Felmérések menüből ki kell választani a megfelelő felmérést (osztályt és tantárgyat). A Matematika és Olvasásértés szó mögött zárójelben lévő szám azt mutatja, melyik évfolyam anyagából készült a felmérés, utána kötőjellel pedig, hogy melyik osztály végezte el.

1. A feladatsor tanulónkénti százalékos eredménye

A diagram oszlopai egy-egy tanuló pontszámát mutatják a maximális pontszám százalékában.

A fekete vízszintes vonal a tanulók átlagát mutatja.

A tanulói eredmények pontszám szerint növekvő sorrendben vannak. Ezen jól lehet követni, kik értek el gyengébb eredményt az átlagnál, ill. kik vannak felette. A Rendezés menüben lehet kérni tanulószám szerinti rendezést.

A diagram alaphelyzetben a teljes feladatsorra vonatkozó eredményeket mutatja. A Témakör menüvel ez leszűkíthető egy-egy témakör feladataira. Így jól látható, hogy kinél mely területeken van szükség fejlesztésre.

A piros vonal a teljes feladatsor megoldási idejének átlagát mutatja. Ehhez (mint 100%-hoz) viszonyítva mutatják a piros pöttyök az egyes tanulók megoldásra fordított idejét. (Ebben már a hibás feladatok ideje is benne van, az átlag kiszámításánál viszont csak a nem hibázó tanulók idejét vettük figyelembe.) Ha tehát egy tanuló piros pöttye a piros vonal alatt van, akkor ő az átlagnál gyorsabban oldotta meg a feladatsort, ha fölötte van, akkor lassabban (az idő mindig a teljes feladatsorra vonatkozik, nem egy-egy témakörre).

Az egeret a diagram oszlop szakasz fölé mozgatva látható a tanuló eredménye (százalékban).

Az eredmény szerinti diagramon függőleges vonallal választottuk el a tanulók azon csoportjait, akiknek eredménye a 0-10, 11-20, 21-30, …, 91-100 %-os eredmény sávba esik.

2. A tanulói eredmények eloszlása

Ennek a diagramnak a célja az eredményének áttekintése. Az előző diagramhoz kapcsolódva azt mutatja, hogy az osztályban és kiválasztott témában hány tanuló esik a 0-10, 11-20, …, 91-100 %-os eredmény kategóriába.

Ebből követhető a tanulók teljesítmény szerinti megoszlása.

Az egeret a diagram oszlopok fölé mozgatva látható a kategória és az abba eső tanulók száma.

3. Az egyes tanulók feladatainak megoldási ideje az átlagidő százalékában

Ennek a diagramnak a célja az egyes tanulók gyenge pontjainak feltárása, a fejlesztésre szoruló területek meghatározása.

Az oszlopok minden feladatnál az osztály átlagos idejéhez képest mutatják, hogy a tanuló mennyi idő alatt oldott meg egy-egy feladatot. A piros átlagvonal alatti érték esetén gyorsabban, a vonal fölötti értéknél az átlagnál több idő alatt.

A zöld színű oszlop hibátlan feladatmegoldást jelent.

Piros színű oszlop esetén hibás megoldást adott a tanuló. Sötét piros oszlopnál nulla pontot kapott. Bizonyos feladatoknál a részmegoldásokra is lehetett pontot kapni. A világos piros szín azt jelzi, hogy valamennyi pontot kapott a gyerek az adott feladatra.

A diagram alatt látható a feladatok szövege és a tanuló által beírt megoldás. Ugyanolyan színnel látszik a pontszám, mint maga a diagram oszlop, azaz zöld alapon a maximális, piros alapon az annál kevesebb pontszámok.

A megoldások megjelenítésénél a hibásan beírt válasz színe piros, utána zárójelben a helyes válasz látszik (emiatt a megjelenítés kicsit elcsúszhat az eredeti pozíciótól).

A feladatsorok áttekintő diagramján van A hibás feladatok áttekintése nevű link. Erre kattintva a feladatok listája látszik. A zárójelben lévő számok azt mutatják, hány hibás megoldás van az összes megoldáshoz képest, és hány százalékos az adott feladat össz pontszáma a maximumhoz képest. A részpontszámok miatt előfordulhat, hogy bár kevés a hibátlan megoldás, a százalékos eredmény viszonylag magas. A rendezéses feladatoknál nincs részpontszám, ezért az eredmény arányos a hibátlan megoldások számával.

Egy feladatot kiválasztva az adott feladat összes hibás megoldásait lehet végignézni. Ez jó áttekintést ad arról, hogy egy-egy feladatnál milyen tipikus hibákat követtek el a tanulók.