értőtanulás.hu
értőtanulás.hu

Feladatbankok kezelése a Movelex Presenter programmal

A Presenterrel meg lehet nyitni a Movelex speciális szerkesztőprogramjával készült feladatbankokat is, amelyek a dokumentum fájlok integrálásával hozhatók létre, kiegészítve speciális formázásokkal, illetve a szövegen belüli lexikon hivatkozások és kapcsolatok (linkek) bejelölésével. Ezeknek a fájloknak dat kiterjesztése van (az adat szóból), a mintacsomagban a fa-demo.dat fájl található (a továbbiakban „tanadat” fájlnak nevezzük). A Presenterrel nem lehet módosítani ezeket az anyagokat, de lehet megjegyzéseket fűzni hozzájuk, és ezeket Interneten keresztül elküldeni a szerzőknek, hogy azok kijavíthassák az esetleges hibákat, illetve igazodni tudjanak az igényekhez.

Egy tanadat fájl megnyitásakor először a fejezeteket látjuk, amelyek között a Windows-intézőhöz hasonló módon lehet lépkedni, illetve kinyitni az alfejezeteket (egy + jelöli, ha vannak). A fejezetek előtti ikonban egy L betű jelzi, ha abban a fejezetben van lexikon szócikk, illetve F betű, ha van feladat. A Feladatok és Lexikon fülek közötti Szavak fülön lehet megnézni a szavak listáját, ahol az éppen aktuális fejezet összes alárendelt fejezetének szavai láthatók. A fejezeteken belül felállított logikai haladás szerint vannak sorba rendezve, ami átállítható ábécé sorrendre, ha a Szó oszlop fejlécében szereplő „Szó”-ra kattintunk. Az AbszSorrend oszlop fejlécére kattintva áll vissza a logikai sorrend. Egy szóra duplán kattintva átkerülünk a lexikon szócikk nézetébe, de itt már csak az aktuális szót tartalmazó legalsó fejezet szavain lehet lépkedni.

A lexikonban látható Minden jelentés gombnak csak tanadat fájl esetén van szerepe. Egy szónak ugyanis több jelentése lehet, és a linkeknél meg lehet adni, hogy az adott helyen pontosan melyik értelemben használjuk a szót. A linkre kattintva ez a jelentés fog látszani a lexikonban, a Minden jelentés gombbal hívható be a szó többi jelentése.

A linkeknél azt is meg lehet különböztetni, hogy a szót éppen magyarázzuk-e (bordó színű link), vagy e magyarázat megértéséhez már ismertnek feltételezett szónak lehet utánanézni (kék link). Ezen az alapon tudja megállapítani a program, hogy egy bizonyos szövegdarab megértésének milyen előfeltételei vannak, ami csak azzal kombinálva lehetséges, hogy a linkek a szónak a konkrét helyen előforduló jelentésére mutatnak.

A Feladat és Lexikon nézetben a jobb felső sarokban található ikonokkal lehet megjegyzéseket tenni a lapra:

 Megjegyzés mutató nyíllal: az egér kattintás helyére fog mutatni a nyíl vége, lenyomott gombbal lehet húzni a vonalat, a szövegdoboz pedig az egér felengedésének helyére kerül, ahol beírható a megjegyzés (a doboz mellé kattintva fejezhető be). Utána mind a doboz, mind a nyílhegy elmozgatható.

 Megjegyzés fényképezendő terület kijelöléssel: egy téglalapot kihúzva kell kijelölni azt a képernyő területet, amelyet a megjegyzéshez kapcsolva le akarunk fényképezni. Erre a dinamikusan generált feladatoknál van szükség, mert ezek tartalma véletlenszerűen alakul, így csak a pillanatnyi képernyő felvétellel lehet rekonstruálni a tartalmát. Hasonló helyzet, amikor egy lexikon szócikkhez több kép van mellékelve, és csak a fénykép tudja jelezni, hogy a kattintással váltható képek közül melyikre vonatkozik a megjegyzés.

 Be-, illetve kikapcsolja a megjegyzések láthatóságát. FIGYELEM! Bekapcsolt módban – csak mint egy képet – nézni lehet a feladatokat vagy lexikon szócikkeket, az ottani funkciók (feladatmegoldás és linkek) nem működnek, az egér csak a megjegyzéseket érzékeli (pl. mozgatja).

 Ezzel a gombbal lehet elküldeni a megjegyzéseket a központba. A program automatikusan felhívja a böngészőt, az ott kiírt utasításokat követve kell elküldeni a megjegyzéseket (és képernyő képeket) tömörítő fájlt.

 Miután elküldtük a megjegyzéseinket, azok nem fognak látszani, hogy ne zavarják az esetleges újabb menetben felvitt megjegyzéseket. Ezzel az ikonnal lehet átváltani a korábbi megjegyzésekre. Ha egy korábbi megjegyzést módosítani akarunk, akkor arról egy másolat készül, és automatikusan átkerülünk az aktuális megjegyzések síkjára.

 

 
értőtanulás.hu